Mielenkiintoista taustatietoa 2017 jäsentilastoista

Golfseurojen jäsenten määrä koko maassa laski vuonna 2017 yhteensä 653:lla (0,4 %) ollen 142 372. Kyseessä on kolmas peräkkäinen vuosi, jolloin jäsenmäärän muutos oli alle yhden prosenttiyksikön edellisvuodesta.
Eri pelaajia oli yhteensä 139 934. Näin ollen sellaisia jäsenyyksiä, joiden haltijalla oli jäsenyys myös toisessa seurassa oli 2 438.

Lue raportti Jäsentilastot_2017_loppuraportti

Jäsenmäärässä eri ryhmät kehittyivät seuraavasti:

-Junioreiden määrä laski 523:lla (4,6 %) ollen 14 088.

-Naisten määrä (aikuiset + juniorit) laski 419:llä (0,3 %) ollen 41 899.

-Miesten määrä (aikuiset + juniorit) kasvoi 214:lla (0,1 %) ollen 100 473.

Naispuolisten jäsenten suhteellinen osuus oli 29,4 %. Juniorijäsenten osuus oli 9,9 %. Jäsenten keski-ikä oli 48,4 vuotta.
57 seuraa (44 %) kasvatti jäsenmääräänsä (kasvu vähintään 10 jäsentä). 19 seuraa (14 %) pysyi samalla tasolla (muutos alle 10 jäsentä). 55:llä seuralla (42 %) jäsenmäärä laski (lasku vähintään 10 jäsentä).

Green Card suoritusten määrä laski yhteensä 800:lla (6,4 %) ollen 8 800. Green Cardin suorittaneiden keski-ikä oli 34 vuotta. Green Cardin suorittaneista 61 % oli miehiä ja 39 % naisia.

Jäsenten virtaus oli vuonna 2017 seuraavanlainen:

-Uusia sekä palaavia jäseniä tuli golfseuroihin yhteensä 14 952.

-Seuraa vaihtoi 8 142 jäsentä.

-Golfseuroista poistui 15 209 jäsentä.

Poistuneiden jäsenten keski-ikä oli miehillä 40 vuotta ja naisilla 44 vuotta. Poistuneista jäsenistä 50 %:lla tasoitus oli yli 36.
Suomen Golfiittoon kuului syyskuussa 131 jäsenseuraa. Varattujen lähtöaikojen määrä laski 8,3 % ja kilpailukierrosten määrä 2,9 %. Yhteensä kierrosmäärät laskivat 7,6 %.

Jäsenmäärät 2017

Tämä raportti sisältää Suomen Golfiiton kokoamat jäsen-, Green Card- ja kierrosmäärätilastot.

Jäsenmäärätilastot perustuvat Golfiiton virallisiin jäsenmäärätietoihin sekä verkkotietopalvelusta saataviin jäsentietoihin. Ne tilastot, jotka sisältävät ikä- ja tasoitustietoja perustuvat verkkotietopalvelun golfseurojen jäsenrekisterin tilanteeseen per 15.9.2017, 5.10.2016 sekä 30.9.2015. Näiden ja virallisten jäsenmäärien välillä saattaa olla merkitsemättömän pieniä, tilastoteknisiin syihin perustuvia eroja.

Luvut perustuvat pääsääntöisesti jäsenyyksiin. Yhdellä pelaajalla voi olla useampi jäsenyys. Vuonna 2017 jäsenyyksiä oli 2 438 enemmän kuin pelaajia.

Green Card -tilastot perustuvat 95 seuran 1.1.-18.10.2017 välisenä aikana verkkotietopalveluun antamiin tietoihin. Verkko- tietopalveluun rekisteröitiin tuona aikana yhteensä 7 616 Green Card -suoritusta, joista syntymäaika oli saatavissa 6 351:stä. Valtakunnalliset suoritusmäärät perustuvat tilastojen pohjalta tehtyyn arvioon.

Kierrosmäärät perustuvat Otavamedian ajanvarausjärjestelmien toimittajilta (Nexgolf sekä Golfbox) saamiin tietoihin. Tilastoihin on laskettu näiden järjestelmien kautta tehdyt lähtöaikavaraukset sekä kilpailukierrokset.

Kategoriassa Tiedotteet